nieuws_ID_T_bewustwording

Dancemuziek zorgt voor flinke groei exportwaarde muziek

De bezoekersaantallen bij de podiumkunsten lopen terug, waarmee ook de inkomsten dalen. Dat staat in de tweede editie van de Cultuurindex Nederland, De Staat van Cultuur 2. Daar staat tegenover dat festivals een enorme groei doormaken, vooral dankzij dancemuziek.

Na jaren van groei is het totale aanbod aan podiumkunstvoorstellingen in de periode 2011 -2013 sterk gedaald. Het aantal bezoekers daalde mee, maar wel minder hard, waardoor ook de inkomsten zijn gedaald. De eigen inkomsten van alle bij de VNPF aangesloten podia is in 2005 is geïndexeerd op 100; in 2013 was dat 97.

Festivals maken wel een groei door, wat vooral te danken is dancemuziek. Vooral dankzij dancefestivals is het aandeel van de exportwaarde van muziek in de totale export verdrievoudigd sinds 2005.

De Staat van Cultuur 2 is een publicatie van Cultuurindex Nederland, met cijfers over de periode 2005-2013. In de online publicatie wordt inzichtelijk gemaakt hoe het is gesteld met het cultuuraanbod in Nederland sinds de versoberde cultuursubsidies na 2012.

Lees het gehele rapport (pdf)

beatsessions.com essential dutch edm platform