nieuw_1992_is_4_u_2015

Dance-event ‘1992 is 4 you’ in de Eendragtspolder gaat niet door

Het dance-event ’1992 is 4 you! festival’, dat op 23 mei gepland stond in de Eendragtspolder in Zevenhuizen, gaat niet door. Het zou gelijktijdig plaatsvinden met de tweedaagse roeiwedstrijd Westelijke Regatta op de Willem-Alexander Baan. De evenementen blijken niet goed samen te gaan. Met name bij een ongunstige windrichting zou er een kans bestaan dat de instructies van de wedstrijdleiding niet goed te horen zijn.

De afgelopen weken is daarom met alle partijen gezocht naar een goede oplossing voor het probleem van de gelijktijdige programmering van de twee evenementen, zoals een andere locatie voor het dance evenement of andere data en/of tijden voor een of van beide evenementen. Deze oplossingen bleken niet haalbaar.

Op dringend verzoek van het dagelijks bestuur van het recreatieschap Rottemeren heeft organisator B2S het lastige besluit genomen een stap opzij te zetten en het evenement uit te stellen tot volgend jaar -op een locatie in de regio Rotterdam- met compensatie van de kosten. Dit ondanks het feit dat aan alle van overheidswege gestelde eisen was voldaan en er geen formele redenen zijn om het evenement niet door te laten gaan. Het recreatieschap en de gemeente Zuidplas waarderen de beslissing en professionaliteit van B2S.

De mensen die een kaartje hebben gekocht voor het evenement krijgen hun geld automatisch teruggestort en worden daarna extra gecompenseerd met een gratis evenement waarover zij rechtstreeks door B2S geïnformeerd worden.

beatsessions.com essential dutch edm platform